KANON Znad Odry*PL – kocurek

KANON – wielogłosowa forma muzyczna, w której każdy śpiewa tę samą melodię, włączając się w śpiew w określonym odstępie czasowym